UNESCO E-knjižnica Parka Škocjanske jame in Biosfernega območja Kras

Gor

Raziskave in monitoring

Monitoring  je ena najpomembnejših dejavnosti v zavarovanih območjih. Z različnimi metodami in procesi pridobivamo podatke o vrsti indikatorjev, ki nam pokažejo stanje ohranjenosti naravne in kulturne dediščine, uspešnost postopkov ohranjanja in revitalizacije le-teh, uspešnosti izobraževalnih in komunikacijskih dejavnosti, upravljanja turistične dejavnosti. Primerna interpretacija monitoringa nam pokaže trend sprememb in narekuje primerne ukrepe.

Spletna stran omogoča pregled literature in dosežkov lokacij iz Slovenije in tujine s področja monitoringa na lokacijah svetovne dediščine, biosfernih območij in mokrišč svetovnega pomena, ter tako ponuja tudi vpogled in pridobivanje idej za iskanje vzrokov in posledic antropogenega delovanja na naravo in koristi naravnih danosti za skupnost, posameznika in kakovost bivanja.

 
 
Izdelava: Studio Matris