UNESCO E-knjižnica Parka Škocjanske jame in Biosfernega območja Kras

Gor

Biotska pestrost

Lokacije svetovne dediščine, biosferna območja in mokrišča svetovnega pomena se odlikujejo po bogastvu naravne in kulturne dediščine.

Pestrost naravnih danosti vključuje raznolikost živalskih in rastlinskih vrst ter ekosistemov. S svojim odgovornim ravnanjem in spoštovanjem človek ohranja biotsko pestrost ter uživa prednosti ekosistemski storitev.

 
 
Izdelava: Studio Matris