UNESCO E-knjižnica Parka Škocjanske jame in Biosfernega območja Kras

Gor

Kulturna pestrost

Unesco je leta 2001 kot dediščinski segment temeljnega pomena za obstoj človeštva postavil kulturno pestrost, ki zaradi procesov globalizacije izginja morda celo hitreje kot biotska, njeno mesto pa prevzema »globalna monokultura«. Lokacije vključene v Unescove programe naj postanejo območja, kjer se stremi h dokumentiranju in ohranjanju čim širšega spektra prepoznavnih segmentov lokalne kulturne dediščine (materialne, družbene in duhovne) in posledično k ohranjanju mozaičnosti kvalitet številnih ne le narodnih, ampak hitro izginjajočih lokalnih kultur, ki so tesno prepletene z razumevanjem svojega naravnega okolja in preživetjem ljudi v njem.

 
 
Izdelava: Studio Matris