UNESCO E-knjižnica Parka Škocjanske jame in Biosfernega območja Kras

Gor

Trajnostni razvoj

Sonaravno bivanje in delovanje človeka predstavlja enega največjih izzivov današnjega časa. Moderna družba je v preteklosti povzela razvoj, ki danes v veliki meri ogroža naravne vire in odnose v družbi.

Lokacije svetovne dediščine, biosferna območja in mokrišča svetovnega pomena izvajajo številne programe in dejavnosti, ki na lokalni in nacionalni ravni izpostavljajo pomen ohranjanja narave, smotrni razvoj zelene družbe in primeren ekonomski razvoj.

 
 
Izdelava: Studio Matris