UNESCO E-knjižnica Parka Škocjanske jame in Biosfernega območja Kras

Ljubljansko barje – Prazgodovinska kolišča v Alpah, Kolišča pri Igu, Slovenija,

Dejan Veranič

Edina območja na svetu, ki omogočajo natančno sledenje razvoja prazgodovinskih kultur so Alpska jezera in mokrišča.Na površini komaj vidni ostanki prazgodovinskih naseljiso se v barjih in jezerih odlično ohranili. Iz tega razloga predstavljajo izjemno izpovedne zakladnice informacij  za raziskovalce arheologije, botanike, zoologije, dendrokronologije, klimatologije in geologije.

maharski-prekopfoto: Tatjana Bregant

Fenomen kolišč se je na obalah alpskih jezer in mokriščih pojavil okoli 5300 pr. n. št. južno od Alp ter 4300  pr. n. št. na sevenem delu Alp. Na ljubljanskem barju je nastarejše kolišče Resnikov prekop, ki je nastalo 4600 pr. n. št.Obrežna naselja so imela nekatere prednosti pred tistimi na trdini: življenje med kopnim in vodo je omogočilo bližino polj, pašnikov in vode, ki so jo koristili za transportne poti in ribolov. Pogosto je bila v bližini tudi tekoča voda. Gradnja hiš s koli bila je relativno enostavna, medtem ko je dvignjenost od tal omogočila boljši razgled in varnost.Da je bil prostor Alp,kulturnorelativnohomogenoobmočje, kaže tudi medsebojna primerljivost arheoloških najdb. Kulturo kolišč okoli Alp delimo na okoli trideset skupin. Na Ljubljankem barju se je tri tisočletja trajajoča doba okoli štirideset kolišč,končala zaradi zamočvirjenja jezerav srednji bronasti dobi okoli 1600 pr. n. št. Drugod v Alpah so tovrstna naselja gradili še v pozni bronasti dobi okoli 850 pr. n. št. in ponekod celo do mlajše železne dobe okoli 500 pr. n. št.

V času koliščarjev jezero, danes Ljubljansko barje,je dobrih 150 km2 velika močvirna ravnica, ki se razprostira neposredno ob prestolnici. Preplet različnih življenjskih prostorov omogoča bivanje mnogim, tudi ranljivim in ogroženim živalskim vrstam. Zaradi bogastva narave je del evropskega omrežja zaščitenih območij Natura 2000, od leta 2008 pa je razglašeno za krajinski park. Mednarodna nominacija Prazgodovinskih kolišč okoli Alpje zajemala vse alpske države in je bila v juniju 2011, uvrščena na UNESCO Seznam svetovne dediščine. Od okoli 1000 znanih najdišč v Švici, Nemčiji, Avstriji, Sloveniji, Italiji in Franciji je bilo predlaganih 111 najdišč, od tega sta dve skupini kolišč pri Igu.Po vpisu kolišč na seznam svetovne dediščine je Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje postal upravljavec s spomeniškim območjem ter član mednarodne koordinacijske skupine. Območje ižanskih kolišč je bilo,januarja 2014,razglašenoše za spomenik državnega pomena. 

Izdelava: Studio Matris