UNESCO E-library of Park Škocjan Caves and The Karst Biosphere Reserve

Dobrodošli v naši knjižnici!

V želji, da bi strokovnjaki, ki delajo na območjih svetovne dediščine UNESCO, lahko prispevali h kakovostnemu upravljanju, bomo na tem mestu omogočili dostop do izbranih strokovnih publikacij, ki so jih objavili UNESCO ter druge institucije, ki se ukvarjajo z varstvom in upravljanjem naravne in kulturne dediščine. Obenem bodo tu dostopna poročila ali objave lokacij svetovne dediščine, ki so v sklopu svojega dela izvedle raziskovalne študije ali druge primere dobre prakse, ki bi jih želeli predstaviti javnosti v mreži lokacij. Na ta način bomo omogočili kakovostno izmenjavo znanj in izkušenj ter podali svojevrstno vzpodbudo za nove izzive pri našem vsakdanjem delu.

 

Welcome to our library!

This library has been established in order to enable the experts working at UNESCO World Heritage Properties, to contribute to the quality of the management. Here they will have access to certain experts’ publications that have been published by UNESCO or other institutions in charge of nature and culture heritage management and conservation. At the same time, World Heritage Properties will have the possibility to include in this library also the reports of their work, research studies and case studies that they consider of presenting to the public in our network. In this way, we will enable the exchange of knowledge and experiences. The library presents an encouragement for aiming to new challenges at our every day’s work. 

 
Izdelava: Studio Matris