UNESCO E-knjižnica Parka Škocjanske jame in Biosfernega območja Kras

Škocjanske jame so bile 27. novembra 1986 vpisane v seznam svetovne naravne in kulturne dediščine UNESCO. Leta 1996 je bil z zakonom o Regijskem parku Škocjanske jame ustanovljen park, ki je z ustanovitvijo Javnega zavoda Park Škocjanske jame leta 1997, začel izvajati svoje poslanstvo ohranjanja narave, interpretacije naravne in kulturne dediščine ter varovanja vrednot za prihodnje rodove.

Skupaj s podzemnim kanjon reke Reke so bile jame leta 1999 vključene v seznam mokrišč svetovnega pomena Ramsarske konvencije.

Park Škocjanske jame je bil 29. oktobra, 2004 na sedežu UNESCO v Parizu sprejet v svetovno mrežo biosfernih območij MAB – Človek in biosfera, kot Biosferno območje Kras (The Karst Biosphere Reserve). 

Park Škocjanske jame, Slovenija, poskuša vzpostaviti program monitoringa, ki bi obsegal vse značilnosti izjemne univerzalne vrednosti in trajnostnega razvoja ter bi predstavljal učinkovito orodje za upravljanje zavarovanih območij.

Lokacije z mednarodnimi designacijami se odlikujejo s primernim upravljanjem, kjer igra program monitoringa pomembno vlogo, saj je ključen za varstvo naravnih vrednot in kulturne dediščine poleg kakovostnih razvojnih programov, ki podpirajo ohranjanje izjemne univerzalne vrednosti ter spodbujajo kakovostno  izvajanje trajnostnega razvoja, ohranjanje biodiverzitete in krepitev vrednot solidarnosti, spoštovanja in pridobivanja znanja za dvig kakovosti bivanja

V želji, da bi z drugimi zavarovanimi območji delili svoje izkušnje in spoznanja na področju upravljanja, izobraževanja, ozaveščanja javnosti, monitoringa naravnih vrednot in kulturne dediščine, smo vzpostavili spletno knjižnico, kjer lahko poiščete informacije ali z nami delite svoje delo na različnih projektnih vsebinah. 

Izdelava: Studio Matris