UNESCO E-knjižnica Parka Škocjanske jame in Biosfernega območja Kras

Kontaktne osebe projektnih partnerjev

Bolgarija

Tsvetelina Ivanova, Ministrstvo za okolje in vodo

Bosna in Hercegovina

Milijana Okilj, vodja Oddelka za kulturno-zgodovinsko dediščino, Republiški zavod za varstvo kulturne, zgodovinske in naravne dediščine Republike Srbske, Banja Luka
Azra Hadžić, Zavod za varstvo spomenikov zveznega ministrstva za kulturo in šport, Sarajevo

Srbija

Brana Stojković Pavelka, Zavod za varstvo kulturnih spomenikov Srbije, Beograd

Madžarska

Akós Pottyondy, namestnik direktorja urada, Pannonhalma Benediktinski samostan

Romunija

Daniela Mihai, programska direktorica, Državni zavod za dediščino, Bukarešta

Slovenija

Vanja Debevec, vodja Službe za raziskovanje in razvoj, Park Škocjanske jame, Slovenija

Izdelava: Studio Matris