UNESCO E-knjižnica Parka Škocjanske jame in Biosfernega območja Kras

Bolgarija

Ministrstvo za okolje in vodo za:
Narodni park Pirin
Naravni rezervat Srebarna

Bosna in Hercegovina

Republiški zavod za varstvo kulturne, zgodovinske in naravne dediščine Republike Srbske za:
Most Mehmed Paše Sokolovića v Višegradu
Zavod za varstvo spomenikov zveznega ministrstva za kulturo in šport, Sarajevo za:
Stari most in mesto Mostar

Srbija

Zavod za varstvo kulturnih spomenikov Srbije, Beograd za:
Gamzigrad - Romuliana

Madžarska

Benediktinski samostan Pannonhalma za:
Samostan Pannonhalma

Romunija

Državni zavod za dediščino, Bukarešta za:
Zgodovinsko središče mesta Sighisoara
Vasi z utrjenimi cerkvami v Transilvaniji

Slovenija

Slovenska nacionalna komisija za UNESCO
Krajinski park Ljubljansko barje – kolišča
Park Škocjanske jame, Slovenija

Izdelava: Studio Matris